Dievišķā liturģija Kunga Pretīmņemšanas svētku dienā Visaugstisvētītā Metropolīta Aleksandra vadībā. APBALVOJUMS

2016. gada 15. februārī, Kunga Pretīmņemšanas svētku dienā, Viņa Eminence Visaugstisvētītais Rīgas un visas Latvijas Metropolīts Aleksandrs kalpoja Dievišķo liturģiju Rīgas sv. Labtic. lielkņaza Ņevas Aleksandra baznīcā, kuras augšējais altāris iesvētīts par godu Kunga Pretīmņemšanai.

 

Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Valdošajam Virsganam līdzkalpoja Rīgas apriņķa prāvests virspriesteris Jēkabs Prisjažņuks, Rīgas Ņevas Aleksandra baznīcas, LPB Sinodes sekretārs, pārzinis arhimandrīts Jānis (Sičevskis), Ņevas Aleksandra baznīcas klēriķis virspriesteris Sergijs Nazarovs, Rīgas Kristus Piedzimšanas katedrāles klēriķis virspriesteris Artēmijs Kučinskis, Rīgas Jāņa Priekšteča baznīcas klēriķis hierodiakons Germans (Kartašovs), Rīgas trijādības katedrāles klēriķis protodiakons Vsevolods Meļņikovs.

 

Dievkalpojumā dziedāja divi kori – lielais koris reģentes Irīnas Kildišas vadībā un svētdienas skolas bērnu koris Anastasijas Kildišas vadībā.

 

Dievkalpojumā lūdzās pilsētas mērs Nils Ušakovs ar dzīvesbiedri.

 

Trīskāršās ektēnijas laikā izskanēja lūgumi par mieru Ukrainā.

 

Dievkalpojumu ierakstīja Latvijas valsts televīzija, ieraksts LTV 1 būs redzams svētdien, 21. februārī, plkst. 12:00.

 

Pēc tam, kad garīdznieki bija saņēmuši Svēto Vakarēdienu, Visaugstisvētītais Metropolīts Aleksandrs apbalvoja Rīgas domes priekšsēdētāju Nilu Ušakovu un Virsgana Pateicības rakstu par palīdzību un atbalstu Rīgas Ņevas Aleksandra baznīcas restaurācijas darbos, pasniedzot viņam arī svēto prosforu un ziedus. Valdnieks uzsvēra, ka Ņevas Aleksandra baznīca ir viena no Latvijas galvaspilsētas arhitektūras pērlēm un pateicās pilsētas mēram par līdzdalību restaurācijas darbos. Savā atbildes uzrunā N. Ušakovs pateicās Valdniekam Metropolītam par apbalvojumu un uzdāvināja draudzes skolai mācību piederumu komplektu.

 

Dievišķās liturģijas noslēgumā garīdznieki nodziedāja svētku tropāru, kondaku un augstiteikšanu, un tika uzsaukti ilgu gadu vēlējumi.

 

Savā sprediķī Visaugstisvētītais Metropolīts Aleksandrs pastāstīja par Kunga Pretīmņemšanas svētku vēsturi un svēto Simeona Dievsaņēmēja un pravietes Annas dzīvesstāstu. Valdnieks Metropolīts pateicās pārzinim par paveiktajiem restaurācijas darbiem, visiem draudzes locekļiem par lūgšanām un īpaši svētdienas skolas audzēkņiem, kuri ar savu dziedāšanu rotāja šīsdienas dievkalpojumu, pasniedzot viņiem Dievmātes ikoniņas ar savu Virsgana svētību. Sprediķa noslēgumā Viņa Eminence uzdāvināja baznīcai sirdsskaidrā Atona Siluāna ikonu ar relikviju daļiņu, kas atvesta no Atona kalna.

 

Šajā dienā Latvijas Pareizticīgās Baznīcas dievnamos tika nolasīts Svētīgākā Patriarha Kirila vēstījums par godu Kunga Pretīmņemšanas svētkiem un Pareizticīgās jaunatnes dienai.

 
LPB preses dienests