Aizlūgums altārsvētku dienā Rīgas Pātera-Pāvila katedrālē
 

2015. gada 12. jūlijā, svēto un slavējamo apustuļu Pētera un Pāvila piemiņas dienā, senajā Pētera-Pāvila katedrālē (tagadējā koncertzāle „Ave Sol”) notika svētku aizlūgums.

 

Dievkalpojumu vadīja Rīgas Ņevas Aleksandra baznīcas klēriķis virspriesteris Sergijs Nazarovs, viņam līdzkalpoja priesteris Vasīlijs Fokša un diakons Vadims Spirins. Īpašu svētku noskaņojumu aizlūgumam piešķīra sv. Ņevas Aleksandra baznīcas lielais koris reģentes Irīnas Kildišas vadībā. Dievnama altārsvētkos uz svētku aizlūgumu šajā senajā dievnamā pulcējās vairāk kā 100 cilvēku. Pirms aizlūguma t. Sergijs atgādināja, ka, pat neskatoties uz to, ka dievnams ir apgānīts, vietu, kur reiz atradās svētais altāris, nekad nepamet eņģelis. Aizlūgums svētajiem apustuļiem Pēterim un Pāvilam tika kalpots baznīcslāvu un latviešu valodā.

 

Savā sprediķī pēc aizlūguma t. Sergijs pastāstīja par svēto apustuļu Pētera un Pāvila tik dažādo ticības ceļu un viņu kalpošanu Kristum, un paskaidroja, kādēļ tieši viņi tiek saukti par Pirmajiem apustuļiem: „Kungs svētos apustuļus Pēteri un Pāvilu ne tikai pieņēma Savos mājokļos, bet deva viņiem tur, debesīs, īpašu varu. Tūlīt pēc eņģeļiem mēs vienmēr lūdzamies svētajiem apustuļiem. Baznīcas, kuras tiek celtas par godu apustuļiem, īpaši Pēterim un Pāvilam, vienmēr ir ļaužu piepildītas, lai, atnākot uz dievnamu un lūdzoties apustuļu Pētera un Pāvila svēto ikonu priekšā, mums rastos lielāka iespēja pakāpties vēl vienu pakāpienu tuvāk Paradīzei. Vēršoties lūgšanās pie apustuļiem mēs ticam, ka viņi šīs lūgšanas pienesīs Kungam un Viņš, uzlūkojot visas mūsu apgrēcības, mūsu negodīgo dzīvi, mūsu kaislības, atradīs iespēju palīdzēt mums – lai mēs šo neaptverami smago nastu, ar kuru nav iespējams pacelties debesīs, atstātu šeit, uz zemes. Mēs lūdzamies arī par to, lai svētie apustuļi Pēteris un Pāvils mūs tur sagaidītu un pievestu pie Kunga, un lai Viņš mūs sodītu ar žēlsirdīgu tiesu – ne atzinīgu, bet tieši žēlsirdīgu. Bet pēc Dieva žēlastības, mēs ceram, ka mums tiks dota iespēja būt kopā ar visiem svētajiem Debesu Valstībā, priecāties kopā ar svētajiem apustuļiem Pēteri un Pāvilu, redzot Kunga Vaigu”.


Gribas cerēt, ka, pēc svēto apustuļu Pētera un Pāvila lūgšanām, aizlūgumus, kuri šajā senajā dievnamā tiek kalpoti katru otro svētdienu, apmeklēs arvien vairāk dievlūdzēju, un ka šī senā brīnišķīgā dievnama altārsvētkos, svēto apustuļu Pētera un Pāvila piemiņas dienā, šeit reiz tiks kalpota Dievišķā liturģija uz altāra, kas iesvētīts par godu svētajiem un slavējamiem apustuļiem Pēterim un Pāvilam.

 
Anna Peršteina,

Rīgas sv. labtic. lielkņaza Ņevas Aleksandra baznīcas draudzes locekle