Rīgas sv. lielkņaza Ņevas Aleksandra baznīcas Dievkalpojumu saraksts 2019. gada aprīlim.

Rīgas sv. lielkņaza Ņevas Aleksandra baznīcas Dievkalpojumu saraksts

2019. gada aprīlim.

 

Datums,

nedēļas diena

 

Svētku vai svēto piemiņas nosaukums

Dievkalpojums

Laiks

1. aprīlis,

pirmdiena

Lielā gaveņa 4. nedēļa, Krusta godināšanas.

Stundas, vakara dievkalpojums.

8:30

 

Moc. Hrisanta, Dārijas, Klaudija, Ilārijas.

Pavakara un rīta dievkalpojums.

18:00

2. aprīlis,

otrdiena

Sirdssk. Jāņa, Sergija, Patrīkija un citu, kas nogalināti sv. Savvas klosterī.

Stundas, vakara dievkalpojums.

8:30

 

 

Pavakara un rīta dievkalpojums.

18:00

3. aprīlis,

trešdiena

Sirdssk. Jēkaba apl., Studijas bīskapa. Svt. Kirila, Kataņas bīskapa.

Iepriekšiesvētīto Dāvanu liturģija.

8:00

 

 

Pavakara un rīta dievkalpojums.

18:00

4. aprīlis,

ceturtdiena

Svtmoc. Vasīlija, Ankiras priestera.

Stundas, vakara dievkalpojums.

8:30

 

 

Pavakara un rīta dievkalpojums.

18:00

5. aprīlis,

piektdiena

Sirdssk moc. bīskapa Nikona.

Iepriekšiesvētīto Dāvanu liturģija.

8:00

 

 

Rīta dievkalpojums.

18:00

6. aprīlis,

sestdiena

Labās Vēsts Pasludināšanas Dievmātei priekšsvētki.

Liturģija, aizlūgums.

8:30

 

Sirdssk. Mūka Zaharijas.

Vakara dievkalpojums.

18:00

7. aprīlis,

svētdiena

Lielā gavēņa 4. svētdiena.

LABĀS VĒSTS PASLUDINĀŠANA DIEVADZEMDĒTĀJAI.

Liturģija, aizlūgums.

9:00

 

Sirdssk. Jāņa Pakāpnieka.

Svt. Tihona, Maskavas un visas Krievzemes patriarha.

Vakara dievkalpojums, 3. passija.

18:00

8. aprīlis,

pirmdiena

Lielā gaveņa 5. nedēļa.

Erceņģeļa Gabriela kopēja godināšana.

Stundas, vakara dievkalpojums.

8:30

 

 

Pavakara un rīta dievkalpojums.

18:00

9. aprīlis,

otrdiena

Мoc. Soluņas Matronas.

Stundas, vakara dievkalpojums.

8:30

 

 

Pavakara un rīta dievkalpojums.

18:00

10. aprīlis,

trešdiena

Sirdssk. Ilariona Jaunā un Stefāna brīnumdarītāja.

Iepriekšiesvētīto Dāvanu liturģija.            

8:00

 

 

Sirdssk. Krētas Andreja kanons.

18:00

11. aprīlis,

ceturtdiena

Lielā kanona ceturtdiena.

Moc. Marka un Kirila.

Iepriekšiesvētīto Dāvanu liturģija.            

8:00

 

 

Pavakara un rīta dievkalpojums.

18:00

12. aprīlis,

piektdiena

Sirdssk. Jāņa Pakāpnieka.

Iepriekšiesvētīto Dāvanu liturģija.

8:00

 

 

Rīta dievkalpojums, akafists.

18:00

13. aprīlis,

sestdiena

Vissvētās Dievadzemdētājas Slavinājums (Akafista sestdiena).

Liturģija, aizlūgums.

8:30

 

Svtmoc. Ipātija brīnumdarītāja.

Vakara dievkalpojums.

18:00

14. aprīlis,

svētdiena

Lielā gavēņa 5. svētdiena.

Sirdssk. Ēģiptes Marijas.

Liturģija, aizlūgums.

9:00

 

 

Vakara dievkalpojums, 4. passija.

18:00

15. aprīlis,

pirmdiena

Lielā gaveņa 6. nedēļa.

Sirdssk. Tita brīnumdarītāja.

Stundas, vakara dievkalpojums.

8:30

 

Moc. Polikarpa.

Pavakara un rīta dievkalpojums.

18:00

16. aprīlis,

otrdiena

Sirdssk. Nikitas apliecinātāja.

Stundas, vakara dievkalpojums.

8:30

 

 

Pavakara un rīta dievkalpojums.

18:00

17. aprīlis,

trešdiena

Sirdssk. Jāzepa Dziesminieka.

Sirdssk. Georgija Malejā.

Iepriekšiesvētīto Dāvanu liturģija.

8:00

 

 

Pavakara un rīta dievkalpojums.

18:00

18. aprīlis,

ceturtdiena

Svt. Ījaba, Maskavas un visas Krievzemes patriarha.

Stundas, vakara dievkalpojums.

8:30

 

 

Pavakara un rīta dievkalpojums.

18:00

19. aprīlis,

piektdiena

Svt. ap. piel. Mefodija, Morāvijas arhibīskapa.

Iepriekšiesvētīto Dāvanu liturģija.

8:00

 

Svt. Eutīhija, Konstantinopoles arhibīsk.

Rīta dievkalpojums.

18:00

20. aprīlis,

sestdiena

Lācara sestdiena.

Sirdssk. Georgija apl., Mitilenas metr..

Liturģija, aizlūgums.

8:30

 

 

Vakara dievkalpojums.

18:00

21. aprīlis,

svētdiena

Lielā gavēņa 6. svētdiena,

ziedu nešanas, Pūpolsvētdiena.

KUNGA IEIEŠANA JERUZĀLEMĒ.

Liturģija, aizlūgums.

9:00

 

App. Hērodiona, Agava, Asinkrita, Rufa, Flēgonta, Erma no 70 apustuļiem.

Vakara dievkalpojums.

18:00

22. aprīlis,

pirmdiena

CIEŠANU NEDĒĻA.

Lielā Pirmdiena.

Iepriekšiesvētīto Dāvanu liturģija.

8:00

 

Sirdssk. moc. arhimandrīta Vadima.

Pavakara un rīta dievkalpojums.

18:00

23. aprīlis,

otrdiena

Lielā Otrdiena.

Moc. Terentija, Pompeja, Afrikāna,

Iepriekšiesvētīto Dāvanu liturģija.

8:00

 

Maksima, Zenona, Aleksandra, Teodora.

Pavakara un rīta dievkalpojums.

18:00

24. aprīlis,

trešdiena

Lielā Trešdiena.

Svtmoc. Antipas, Pergamas Asijā bīsk..

Iepriekšiesvētīto Dāvanu liturģija.

8:00

 

 

Pavakara un rīta dievkalpojums.

18:00

25. aprīlis,

ceturtdiena

Lielā Ceturtdiena.

Sirdssk. Vasīlija apl., Parijas bīsk..

Svt. Vasīlija Lielā liturģija.

8:30

 

Sirdssk. Īzaka Sīrieša.

Rīta dievkalpojums ar 12 Evaņģēliju lasījumiem.

18:00

26. aprīlis,

piektdiena

Lielā Piektdiena.

Svtmoc. Artemona, Laodikejas priest..

Lielās Ķēniņa stundas.

8:30

 

 

Moc. Ēģiptes Fomaīdas.

Svētā Līķauta (Plaščaņicas) iznešana.

Rīta dievkalpojums.

17:00

18:00

27. aprīlis,

sestdiena

Lielā Sestdiena.

Viļņas moc. Antonija, Jāņa un Eustāfija.

Svt. Vasīlija Lielā liturģija.

Lieldienu kūku iesvētīšana 11:00-22:00

Apustuļu darbu grāmatas lasīšana.

Pusnakts dievkalpojums.

8:30

 

22:00

23:30

 

 

Rīta dievkalpojums.

Liturģija.

0:00

1:00

28. aprīlis,

svētdiena

KRISTUS GAIŠĀ AUGŠAMCELŠANĀS.

PASHA.

Liturģija, aizlūgums.

9:00

 

App. Aristarha, Puda un Trofima.

Vakara dievkalpojums.

18:00

29. aprīlis,

pirmdiena

GAIŠĀ NEDĒĻA - nepārtrauktā.

Gaišās nedēļas pirmdiena.

Liturģija, aizlūgums.

8:30

 

Moc. Agapijas, Irīnas, Hionijas, Ilīrijā.

Vakara dievkalpojums Katedrālē.

17:00

30. aprīlis,

otrdiena

Gaišās nedēļas otrdiena.

Dievmātes Ibērijas ikonas.

Liturģija, aizlūgums.

8:30

 

 

Vakara dievkalpojums.

18:00