Apstākļi, kādos viņam nācās valdīt, prasīja izcilas spējas un īpašības, kādas minētas Rakstos: „Esiet gudri kā čūskas un vienkārši kā baloži” (Mt. 10:16). „Gudrība un ass prāts viņam bija Dieva doti – kā Sālamanam, - par kņazu liecina viņa dzīvesstāsta sastādītājs. – Viņa sirdī mājoja Dieva bijība, lai tiktu ievēroti un pildīti Dieva likumi it visā... Dvēselē pazemīgs, atturīgs un būdams nomodā, miesas un gara skaidrību ievērodams, sasniedzis lēnprātību un no liekvārdības novērsies... Lūpas nepārtraukti dievišķus vārdus pauda, kas saldināja viņu vairāk par medu”.

 

Kņazs Aleksandrs Jaroslavičs dzimis  1220. gada 30. maijā. Viņš bija lielkņaza Jaroslava Vsevolodoviča, Kristībā Fjodora (+1246) un viņa trešās sievas – Rjazaņas kņazienes Rostislavas Igora meitas, Kristībā Feodosijas, otrais dēls. Vecākais dēls ģimenē bija svētais labticīgais kņazs Fjodors (+1233), kurš Kunga priekšā stājās 15 gadu vecumā.