Rīgas Sv. Aleksandra Ņevska pareizticīgo baznīca pilsētas un valsts nozīmes arhitektūras piemineklis, reģistrēta valsts aizsardzības kultūras pieminekļu sarakstā kā XIX gadsimta pirmās ceturtdaļas klasicisma stila piemērs.

 

Klasicisma stilā ieturētā ēka, apjozta ar rotondas kolonnām, celta laika periodā no 1820. līdz 1835. gadam, ir unikāla ar to, ka visā pasaulē ir vēl tikai viena tādā pašā stilā celta baznīca – Sanktpēterburgā (Krievija).

 

Svētā labticīgā lielkņaza Ņevas Aleksandra baznīca iesvētīta 1925. gada 31. oktobrī. pateicoties unikālajai arhitektūrai un nenovērtējamai kultūras un vēsturiskai vērtībai, 197. gada 4. decembrī Rīgas svētā labticīgā lielkņaza Ņevas Aleksandra baznīca pilsētas vēsturiskā centra sastāvā) tika iekļauta UNESCO Pasaules kultūras mantojuma sarakstā.

 

2014. gadā Rīga būs Eiropas kultūras galvaspilsēta – pilsētā pulcēsies neskaitāmi viesi, notiks dažādi pasākumi, kas atspoguļos Rīgas kultūras un tautu tradīciju mantojumu. Šos mūsu kopējos svētkus nepieciešams sagaidīt koptā, acis un sirdi priecējošā vidē.

 

2010. gada 11. janvārī Rīgas celtniecības pārvaldē tika saskaņots sv. Ņevas Aleksandra baznīcas fasādes renovācijas projekts un tika saņemta atļauja uzsākt remontdarbus.

 

Draudze saviem spēkiem jau paveikusi hidroizolācijas un pamatu nostiprināšanas darbus, logu restaurāciju. Īpaši bēdīgā stāvoklī ir dievnama jumts – jumta skārda nomaiņā priekšroka dota  SIA „Kokneši Plus” – ar tāmi 33 212, 37 Ls apmērā.

 

Cerot uz Jūsu sapratni, svētā labticīgā lielkņaza Ņevas Aleksandra dievnama draudze vēršas pie Jums ar lūgumu sniegt finansiālu atbalstu baznīcas ēkas restaurācijas darbu veikšanai.

 

Ziedojot Dievnamam, Jūs tādējādi nodrošināt arī mūžīgu piemiņu par sevi un veidojat nemirstīgu ģimenes mantojumu, kas ir ģimenes labklājības pamats.

 

Konts ziedojumiem:

 

 

Rīgas Svētā Aleksandra Ņevska pareizticīgo draudze,
reģistrācijas numurs: 90000081937,
Juridiskā adrese: Brīvības iela 56, Rīga, LV-1011,
SEB Banka, kods UNLALV2X
LV63 UNLA 0002 0007 0130 1

 

Draudzes pārzinis igumens Jānis Sičevskis)

+371-67286346, 67283201, 29228981