Rīgas sv. lielkņaza Ņevas Aleksandra baznīcas Dievkalpojumu saraksts

2019. gada aprīlim.

 

Datums,

nedēļas diena

 

Svētku vai svēto piemiņas nosaukums

Dievkalpojums

Laiks

1. aprīlis,

pirmdiena

Lielā gaveņa 4. nedēļa, Krusta godināšanas.

Stundas, vakara dievkalpojums.

8:30

 

Moc. Hrisanta, Dārijas, Klaudija, Ilārijas.

Pavakara un rīta dievkalpojums.

18:00

2. aprīlis,

otrdiena

Sirdssk. Jāņa, Sergija, Patrīkija un citu, kas nogalināti sv. Savvas klosterī.

Stundas, vakara dievkalpojums.

8:30

 

 

Pavakara un rīta dievkalpojums.

18:00

3. aprīlis,

trešdiena

Sirdssk. Jēkaba apl., Studijas bīskapa. Svt. Kirila, Kataņas bīskapa.

Iepriekšiesvētīto Dāvanu liturģija.

8:00

 

 

Pavakara un rīta dievkalpojums.

18:00

4. aprīlis,

ceturtdiena

Svtmoc. Vasīlija, Ankiras priestera.

Stundas, vakara dievkalpojums.

8:30

 

 

Pavakara un rīta dievkalpojums.

18:00

5. aprīlis,

piektdiena

Sirdssk moc. bīskapa Nikona.

Iepriekšiesvētīto Dāvanu liturģija.

8:00

 

 

Rīta dievkalpojums.

18:00

6. aprīlis,

sestdiena

Labās Vēsts Pasludināšanas Dievmātei priekšsvētki.

Liturģija, aizlūgums.

8:30

 

Sirdssk. Mūka Zaharijas.

Vakara dievkalpojums.

18:00

7. aprīlis,

svētdiena

Lielā gavēņa 4. svētdiena.

LABĀS VĒSTS PASLUDINĀŠANA DIEVADZEMDĒTĀJAI.

Liturģija, aizlūgums.

9:00

 

Sirdssk. Jāņa Pakāpnieka.

Svt. Tihona, Maskavas un visas Krievzemes patriarha.

Vakara dievkalpojums, 3. passija.

18:00

8. aprīlis,

pirmdiena

Lielā gaveņa 5. nedēļa.

Erceņģeļa Gabriela kopēja godināšana.

Stundas, vakara dievkalpojums.

8:30

 

 

Pavakara un rīta dievkalpojums.

18:00

9. aprīlis,

otrdiena

Мoc. Soluņas Matronas.

Stundas, vakara dievkalpojums.

8:30

 

 

Pavakara un rīta dievkalpojums.

18:00

10. aprīlis,

trešdiena

Sirdssk. Ilariona Jaunā un Stefāna brīnumdarītāja.

Iepriekšiesvētīto Dāvanu liturģija.            

8:00

 

 

Sirdssk. Krētas Andreja kanons.

18:00

11. aprīlis,

ceturtdiena

Lielā kanona ceturtdiena.

Moc. Marka un Kirila.

Iepriekšiesvētīto Dāvanu liturģija.            

8:00

 

 

Pavakara un rīta dievkalpojums.

18:00

12. aprīlis,

piektdiena

Sirdssk. Jāņa Pakāpnieka.

Iepriekšiesvētīto Dāvanu liturģija.

8:00

 

 

Rīta dievkalpojums, akafists.

18:00

13. aprīlis,

sestdiena

Vissvētās Dievadzemdētājas Slavinājums (Akafista sestdiena).

Liturģija, aizlūgums.

8:30

 

Svtmoc. Ipātija brīnumdarītāja.

Vakara dievkalpojums.

18:00

14. aprīlis,

svētdiena

Lielā gavēņa 5. svētdiena.

Sirdssk. Ēģiptes Marijas.

Liturģija, aizlūgums.

9:00

 

 

Vakara dievkalpojums, 4. passija.

18:00

15. aprīlis,

pirmdiena

Lielā gaveņa 6. nedēļa.

Sirdssk. Tita brīnumdarītāja.

Stundas, vakara dievkalpojums.

8:30

 

Moc. Polikarpa.

Pavakara un rīta dievkalpojums.

18:00

16. aprīlis,

otrdiena

Sirdssk. Nikitas apliecinātāja.

Stundas, vakara dievkalpojums.

8:30

 

 

Pavakara un rīta dievkalpojums.

18:00

17. aprīlis,

trešdiena

Sirdssk. Jāzepa Dziesminieka.

Sirdssk. Georgija Malejā.

Iepriekšiesvētīto Dāvanu liturģija.

8:00

 

 

Pavakara un rīta dievkalpojums.

18:00

18. aprīlis,

ceturtdiena

Svt. Ījaba, Maskavas un visas Krievzemes patriarha.

Stundas, vakara dievkalpojums.

8:30

 

 

Pavakara un rīta dievkalpojums.

18:00

19. aprīlis,

piektdiena

Svt. ap. piel. Mefodija, Morāvijas arhibīskapa.

Iepriekšiesvētīto Dāvanu liturģija.

8:00

 

Svt. Eutīhija, Konstantinopoles arhibīsk.

Rīta dievkalpojums.

18:00

20. aprīlis,

sestdiena

Lācara sestdiena.

Sirdssk. Georgija apl., Mitilenas metr..

Liturģija, aizlūgums.

8:30

 

 

Vakara dievkalpojums.

18:00

21. aprīlis,

svētdiena

Lielā gavēņa 6. svētdiena,

ziedu nešanas, Pūpolsvētdiena.

KUNGA IEIEŠANA JERUZĀLEMĒ.

Liturģija, aizlūgums.

9:00

 

App. Hērodiona, Agava, Asinkrita, Rufa, Flēgonta, Erma no 70 apustuļiem.

Vakara dievkalpojums.

18:00

22. aprīlis,

pirmdiena

CIEŠANU NEDĒĻA.

Lielā Pirmdiena.

Iepriekšiesvētīto Dāvanu liturģija.

8:00

 

Sirdssk. moc. arhimandrīta Vadima.

Pavakara un rīta dievkalpojums.

18:00

23. aprīlis,

otrdiena

Lielā Otrdiena.

Moc. Terentija, Pompeja, Afrikāna,

Iepriekšiesvētīto Dāvanu liturģija.

8:00

 

Maksima, Zenona, Aleksandra, Teodora.

Pavakara un rīta dievkalpojums.

18:00

24. aprīlis,

trešdiena

Lielā Trešdiena.

Svtmoc. Antipas, Pergamas Asijā bīsk..

Iepriekšiesvētīto Dāvanu liturģija.

8:00

 

 

Pavakara un rīta dievkalpojums.

18:00

25. aprīlis,

ceturtdiena

Lielā Ceturtdiena.

Sirdssk. Vasīlija apl., Parijas bīsk..

Svt. Vasīlija Lielā liturģija.

8:30

 

Sirdssk. Īzaka Sīrieša.

Rīta dievkalpojums ar 12 Evaņģēliju lasījumiem.

18:00

26. aprīlis,

piektdiena

Lielā Piektdiena.

Svtmoc. Artemona, Laodikejas priest..

Lielās Ķēniņa stundas.

8:30

 

 

Moc. Ēģiptes Fomaīdas.

Svētā Līķauta (Plaščaņicas) iznešana.

Rīta dievkalpojums.

17:00

18:00

27. aprīlis,

sestdiena

Lielā Sestdiena.

Viļņas moc. Antonija, Jāņa un Eustāfija.

Svt. Vasīlija Lielā liturģija.

Lieldienu kūku iesvētīšana 11:00-22:00

Apustuļu darbu grāmatas lasīšana.

Pusnakts dievkalpojums.

8:30

 

22:00

23:30

 

 

Rīta dievkalpojums.

Liturģija.

0:00

1:00

28. aprīlis,

svētdiena

KRISTUS GAIŠĀ AUGŠAMCELŠANĀS.

PASHA.

Liturģija, aizlūgums.

9:00

 

App. Aristarha, Puda un Trofima.

Vakara dievkalpojums.

18:00

29. aprīlis,

pirmdiena

GAIŠĀ NEDĒĻA - nepārtrauktā.

Gaišās nedēļas pirmdiena.

Liturģija, aizlūgums.

8:30

 

Moc. Agapijas, Irīnas, Hionijas, Ilīrijā.

Vakara dievkalpojums Katedrālē.

17:00

30. aprīlis,

otrdiena

Gaišās nedēļas otrdiena.

Dievmātes Ibērijas ikonas.

Liturģija, aizlūgums.

8:30

 

 

Vakara dievkalpojums.

18:00

 

 

Dārgie brāļi un māsas!

 

Mūsu dievnama sveču kioskos

tiek pieņemtas zīmītes

 Lielā gavēņa dienām.

 

Dārgie brāļi un māsas!

Lielajā gavēnī

Eļļas svaidīšanas Sakraments

mūsu baznīcā notiks

 

28.martā, 4.aprīlī, 11.aprīlī, 18. aprīlī un 24.aprīlī.

 

__________________________________________________________________

 

Vakara dievkalpojuma sākums šajās dienās 17:00.

 

Eļļas svaidīšanas Sakramenta sākums - 18:00.

 

Datums,

nedēļas diena

Svētku vai svēto piemiņas nosaukums

Dievkalpojums

Laiks

1.marts,

piektdiena

Moc. priestera Pamfīla, Valenta, Pāvila, Porfīirija, Elijas, Daniēla.

Liturģija.

8:30

 

 

Vakara dievkalpojums, parastass.

18:00

2. marts,

sestdiena

Vispasaules mirušo piemiņas (gaļas neēšanas) sestdiena.

Liturģija, panihīda.

8:30

 

Lielmoc. Feodora Tīrona.

Vakara dievkalpojums.

18:00

3. marts,

svētdiena

Gaļas ēšanas beigu svētdiena, par Pastaro Tiesu.

Liturģija, aizlūgums.

9:00

 

Svt. Leo, Romas pāvesta.

Gaļas neēšаnas gavēņa iesākums.

 

Vakara dievkalpojums.

18:00

4. marts,

pirmdiena

Piena ēdienu nedēļa,nepārtraukta.

App. Arhipa un Filemona un moc. Apfijas.

Liturģija.

8:30

 

 

Vakara dievkalpojums.

18:00

5. marts,

otrdiena

Sirdssk. Leo, Kataņas bīskapa.

Liturģija.

8:30

 

 

Vakara dievkalpojums.

18:00

6. marts,

trešdiena

Sirdssk. Timoteja.

Stundas, vakara dievkalpojums.

8:30

 

 

Pavakara un rīta dievkalpojums.

18:00

7. marts,

ceturtdiena

Svēto mocekļu, kas Eugēnijā mocījušies.

Liturģija.

8:30

 

 

Vakara dievkalpojums.

18:00

8. marts,

piektdiena

Svtmoc. Polikarpa, Smirnas bīskapa.

Svētl. Maskavas Matronas.

Stundas, vakara dievkalpojums.

8:30

 

 

Vakara dievkalpojums.

18:00

9. marts,

sestdiena

Jāņa Priekšteča galvas pirmā un otrā atrašana.

Liturģija, aizlūgums.

8:30

 

Visu sirdsskaidro piemiņa.

Vakara dievkalpojums.

18:00

10. marts,

svētdiena

Piena ēšanas beigu svētdiena.

Ādama izdzīšanas atcere.

Liturģija, aizlūgums.

9:00

 

Piedošanas svētdiena.

Lielā gaveņa sākums.

 

Vakara dievkalpojums Kristus Piedzimšanas Katedrālē.

17:00

11. marts,

pirmdiena

Lielā gaveņa 1. nedēļa.

Svt. Porfīrija, Gāzas bīskapa.

Stundas, vakara dievkalpojums.

8:30

 

 

Sirdssk. Krētas Andreja kanons.

18:00

12. marts,

otrdiena

Sirdssk. Prokopija apl., no Dekapoles.

Stundas, vakara dievkalpojums.

8:30

 

 

Sirdssk. Krētas Andreja kanons.

18:00

13. marts,

trešdiena

Sirdssk. Vasīlija apl..

Sirdssk. sievu Marinas un Kīras (Kiras).

Iepriekšiesvētīto Dāvanu liturģija.

8:00

 

 

Sirdssk. Krētas Andreja kanons.

18:00

14. marts,

ceturtdiena

Sirdsskmoc. Eudokijas.

Stundas, vakara dievkalpojums.

8:30

 

 

Sirdssk. Krētas Andreja kanons.

18:00

15. marts,

piektdiena

Dievmātes ikonas «Varenā».

Iepriekšiesvētīto Dāvanu liturģija.

8:00

 

 

 

Rīta dievkalpojums.

18:00

16. marts,

sestdiena

Lielmoc. Feodora Tīrona.

Amasijas moc. Eutropija, Kleonika, Vasiliska.

Liturģija, aizlūgums.

8:30

 

 

Vakara dievkalpojums.

18:00

17. marts,

svētdiena

Lielā gavēņa 1. svētdiena.

Pareizticības svinības.

Svv. labt.Maskavas kņ. Daniēla.

Liturģija, aizlūgums.

9:00

 

Sv. labt. čehu kņ. Vjačeslava.

Vakara dievkalpojums.

18:00

18. marts,

pirmdiena

Lielā gaveņa 2. nedēļa.

Labt. Smoļenskas kņ. Feodora, Dāvida un Konstantīna. Moc. Konona.

Stundas, vakara dievkalpojums.

8:30

 

 

Pavakara un rīta dievkalpojums.

18:00

19. marts,

otrdiena

42 moc. Ammorejā.

Stundas, vakara dievkalpojums.

8:30

 

 

Pavakara un rīta dievkalpojums.

18:00

20. marts,

trešdiena

Dievmātes ikonas «Grēciniekiem Palīdze».

Iepriekšiesvētīto Dāvanu liturģija.

8:00

 

 

Pavakara un rīta dievkalpojums.

18:00

21. marts,

ceturtdiena

Sirdssk. Feofilakta apl., Nikomēdijas bīskapa, Lācara un Afanasija.

Stundas, vakara dievkalpojums.

8:30

 

 

Vakara dievkalpojums.

18:00

22. marts,

piektdiena

40 mocekļu, kas Sevastijas ezerā mocījušies.

Iepriekšiesvētīto Dāvanu liturģija.

8:00

 

 

Vakara dievkalpojums, parastass.

18:00

23. marts,

sestdiena

Moc. Kodrata, Pāvila, Viktora, Leonīda, Vasilisas, Gaļinas u.c..

Liturģija, panihīda.

8:30

 

Mirušo piemiņas diena.

Vakara dievkalpojums.

18:00

24. marts,

svētdiena

Lielā gavēņa 2. svētdiena.

Svt. Palamas Grigorija.

Liturģija, aizlūgums.

9:00

 

Visu Kijevas Pečoru svēto tēvu kopējā godināšana.

Vakara dievkalpojums, 1. passija.

18:00

25. marts,

pirmdiena

Lielā gaveņa 3. nedēļa.

Svt. Grigorija Dialoga, Romas pāvesta.

Stundas, vakara dievkalpojums.

8:30

 

Sirdssk. Simeona Jaunā Teologa.

Pavakara un rīta dievkalpojums.

18:00

26. marts,

otrdiena

Svt. Nikifora apl., Konstantinopoles patriarha. Moc. Aleksandra.

Stundas, vakara dievkalpojums.

8:30

 

 

Pavakara un rīta dievkalpojums.

18:00

27. marts,

trešdiena

Feodora Dievmātes ikonas.

Sirdssk. Nursas Benedikta.

Iepriekšiesvētīto Dāvanu liturģija.

8:00

 

 

Pavakara un rīta dievkalpojums.

18:00

28. marts,

ceturtdiena

Moc. Agāpija, Dionīsija, Aleksandra, Nikandra.

Stundas, vakara dievkalpojums.

8:30

 

 

Pavakara un rīta dievkalpojums.

18:00

29. marts,

piektdiena

Moc. Savīna.

Svt. Serapiona, Novgorodas arhibīskapa.

Iepriekšiesvētīto Dāvanu liturģija.

8:00

 

 

Vakara dievkalpojums, parastass.

18:00

30. marts,

sestdiena

Sirdssk. Aleksija, Dieva cilvēka.

Sirdssk. Makārija, Kaļazinas igumena.

Liturģija, panihīda.

8:30

 

Mirušo piemiņas diena.

Vakara dievkalpojums.

18:00

31. marts,

svētdiena

Lielā gavēņa 3. svētdiena, Krusta godināšanas.

Liturģija, aizlūgums.

9:00

 

Svt. Kirila, Jeruzālemes arhibīskapa.

 

Vakara dievkalpojums, 2. passija.

18:00

 

Rīgas sv. lielkņaza Ņevas Aleksandra baznīcas Dievkalpojumu saraksts

2019. gada februārim.

 

Datums,

nedēļas diena

 

Svētku vai svēto piemiņas nosaukums

Dievkalpojums

Laiks

1. februāris,

piektdiena

Sirdssk. Ēģiptes Makārija Lielā.

Svt. Marka, Efesas arhibīskapa.

Svētīgākā Maskavas un visas Krievzemes Patriarha Kirila intronizācijas diena.

Liturģija, aizlūgums.

8:30

 

 

Vakara dievkalpojums.

18:00

2. februāris,

sestdiena

Sirdssk. Eufīmija Lielā.

Liturģija.

8:30

 

 

Vakara dievkalpojums.

18:00

3. februāris,

svētdiena

36. svētdiena pēc Trijādības.

Sirdssk. Maksima Apliecinātāja.

Sirdssk. Maksima Grieķa.

Liturģija, aizlūgums.

9:00

 

 

Vakara dievkalpojums, akafists.

18:00

4. februāris,

pirmdiena

37. nedēļa pēc Trijādības.

Ap. Timoteja no 70 apustuļiem.

Liturģija.

8:30

 

 

Vakara dievkalpojums.

18:00

5. februāris,

otrdiena

Svtmoc. Klimenta, Ankiras bīskapa.

Liturģija.

8:30

 

 

Vakara dievkalpojums.

18:00

6. februāris,

trešdiena

Sirdssk. Ksenijas.

Svētl. Pēterburgas Ksenijas.

Liturģija, aizlūgums.

8:30

 

 

Vakara dievkalpojums.

18:00

7. februāris,

ceturtdiena

Svt. Grigorija Teologa.

Svtmoc. Vladimira, Kijevas metropolīta.

Liturģija, aizlūgums.

8:30

 

 

Vakara dievkalpojums, akafists.

18:00

8. februāris,

piektdiena

Sirdssk. Ksenofonta, Marijas un

viņu dēlu Arkādija un Jāņa.

Liturģija.

8:30

 

 

Vakara dievkalpojums.

18:00

9. februāris,

sestdiena

Svt. Jāņa Zeltamutes.

Liturģija, aizlūgums.

8:30

 

 

Vakara dievkalpojums.

18:00

10. februāris,

svētdiena

37. svētdiena pēc Trijādības.

Krievzemes Pareizticīgās Baznīcas jaunmocekļu un apliecinātāju kopēja godināšana.

Liturģija, aizlūgums.

9:00

 

 

Vakara dievkalpojums, akafists.

18:00

11. februāris,

pirmdiena

38. nedēļa pēc Trijādības.

Svtmoc. Ignātija Dievnesēja.

Liturģija.

8:30

 

 

Vakara dievkalpojums.

18:00

12. februāris,

otrdiena

Svtt. Vasīlija Lielā, Grigorija Teologa un Jāņa Zeltamutes.

Liturģija, aizlūgums.

8:30

 

 

Vakara dievkalpojums, akafists.

18:00

13. februāris,

trešdiena

Mtn. moc. Kira un Jāņa.

Liturģija.

8:30

 

 

Vakara dievkalpojums.

18:00

14. februāris,

ceturtdiena

Mūsu Kunga Jēzus Kristus Pretimņemšanas priekšsvētki. Moc. Trifona.

Liturģija.

8:30

 

 

Vakara dievkalpojums.

18:00

15. februāris,

piektdiena

Kunga Dieva un mūsu Pestītāja Jēzus Kristus Pretīmņemšanas.

Liturģija.

Liturģija, aizlūgums.

6:45

8:30

 

 

Vakara dievkalpojums.

18:00

16. februāris,

sestdiena

Kunga Pretimņemšanas svētku pēcsvētki. Taisnā Simeona Dievsaņēmēja un pravietes Annas.

Liturģija.

8:30

 

 

Vakara dievkalpojums.

18:00

17. februāris,

svētdiena

Svētdiena par muitnieku un farizeju.

Sirdssk. Pelusiotas Izidora.

Liturģija, aizlūgums.

9:00

 

 

Vakara dievkalpojums, akafists

18:00

18. februāris,

pirmdiena

Nepārtrauktā nedēļa.

Svt. Feodosija, Čerņigovas arhibīskapa.

Dievmātes ikonas «Bojā gājušo Atradēja».

Liturģija.

8:30

 

 

Vakara dievkalpojums.

18:00

19. februāris,

otrdiena

Sirdssk. Bukola (Vukola), Smirnas bīskapa.

Sirdssk. Barsanufija Lielā.

Liturģija.

8:30

 

 

Vakara dievkalpojums, akafists.

18:00

20. februāris,

trešdiena

 Sirdsskk. Parfēnija, Lampsakas bīskapa un Hellādas Lūkas.

Liturģija.

8:30

 

 

Vakara dievkalpojums.

18:00

21. februāris,

ceturtdiena

Lielmocekļa Feodora Stratilata.

Prav. Zaharija Sirpjredzētāja.

Svt. Savvas, Serbijas arhibīskapa.

Liturģija.

8:30

 

 

Vakara dievkalpojums.

18:00

22. februāris,

piektdiena

Kunga Pretimņemšanas svētku atsvēte.

Svtt. Inokentija, Irkutskas bīskapa un Tihona, Maskavas un visas Krievzemes patriarha.

Liturģija, aizlūgums.

8:30

 

 

Vakara dievkalpojums.

18:00

23. februāris,

sestdiena

Svtmoc. Harlampija un moc. Porfīrija.

Liturģija.

8:30

 

 

Vakara dievkalpojums.

18:00

24. februāris,

svētdiena

Svētdiena par pazudušo dēlu.

Sv. labt. kņ. Vsevoloda, Pleskavas kņ., brīnumdarītāja. Svtmoc. Vlasija.

Liturģija, aizlūgums.

9:00

 

 

Vakara dievkalpojums.

18:00

25. februāris,

pirmdiena

Dievmātes Ibērijas ikonas piemiņa.

Svt. Aleksija, Maskavas un visas Krievzemes metropolīta.

Liturģija, aizlūgums.

8:30

 

 

Vakara dievkalpojums.

18:00

26. februāris,

otrdiena

Sirdsskk. Martiniāna,

Zojas un Fotīnijas (Svetlanas).

Liturģija.

8:30

 

 

Vakara dievkalpojums.

18:00

27. februāris,

trešdiena

Ap. pielīdzināmā slāvu mācītāja Kirila.

Liturģija, aizlūgums.

8:30

 

 

Vakara dievkalpojums.

18:00

28. februāris,

ceturtdiena

Ap. Onisima no 70 apustuļiem.

Liturģija.

8:30

 

 

Vakara dievkalpojums, akafists.

18:00

 

Ar Viņa Eminences Visaugstisvētītā Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra svētību no 2017. gada 20. oktobra līdz 29. oktobrim Latvijas Republikas teritorijā atradīsies svēto Jaunmocekļu un apliecinātāju relikvijas, kuri cietuši un izlējuši savas asinis par Kristus ticību un Svēto Baznīcu XX gadsimta vajāšanu gados.

Rīgas sv. lielkņaza Ņevas Aleksandra baznīcas Dievkalpojumu saraksts

2018. gada decembrim

Ar Augstisvētītā Daugavpils un Rēzeknes Bīskapa Aleksandra svētību Daugavpils prāvestībā sākusies Daugavpils un Rēzeknes eparhijas Pareizticīgo garīgā centra celtniecības koncepcijas sabiedriskā apspriešana.

2016. gada 15. februārī, Kunga Pretīmņemšanas svētku dienā, Viņa Eminence Visaugstisvētītais Rīgas un visas Latvijas Metropolīts Aleksandrs kalpoja Dievišķo liturģiju Rīgas sv. Labtic. lielkņaza Ņevas Aleksandra baznīcā, kuras augšējais altāris iesvētīts par godu Kunga Pretīmņemšanai.

2015. gada 12. jūlijā, svēto un slavējamo apustuļu Pētera un Pāvila piemiņas dienā, senajā Pētera-Pāvila katedrālē (tagadējā koncertzāle „Ave Sol”) notika svētku aizlūgums.