Šodien, 2015. gada 25. jūnijā plkst. 11:00 Rīgas svētā labticīgā lielkņaza Ņevas Aleksandra baznīcā notika preses konference sakarā ar remonta un restaurācijas darbu pabeigšanu.

Noslēgumam tuvojas remonta un restaurācijas darbi Rīgas Ņevas Aleksandra baznīcā: ir sākušies baznīcas iekšienes remonta un restaurācijas darbi. Remonta un restaurācijas darbi baznīcā notiek pateicoties Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF) atbalstam (Projekts «Rīgas Svētā Aleksandra Ņevska pareizticīgo baznīcas restaurācija, renovācija, plašākas, pieejamības sabiedrībai un sociālekonomiskas izmantošanas nodrošināšana»; nr. 3DP/3.4.3.3.0/11/APIA/CFLA/011).

Jau vairākus gadus, pateicoties Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF) atbalstam un līdzfinansējumam, baznīcā turpinās nozīmīgi remonta un restaurācijas darbi.

Aizvadīto gadu laikā paveikts ļoti daudz – paveikta baznīcas un zvanu torņa fasādes restaurācija, labiekārtota baznīcas apkārtne un atjaunota to iežogojošā sēta,  restaurēts un uzstādīts krusta atjaunotajā baznīcas kupolā, kā arī daudzi citi, garāmgājēju acīm nemanāmāki darbi.

Visas savas pastāvēšanas laikā Ņevas Aleksandra baznīcā vairākkārt notikuši remonta un restaurācijas darbi. Baznīcas kapitālais remonts (ārienes un iekšienes) tika veikts 1852. gadā, 1907. gadā, XX gadsimta 80-tajos gados. Tomēr paši plašākie baznīcas fasādes un zvanu torņa remonta un restaurācijas darbi  sākās tikai 2011. gadā.

 

2012. gada 12. novembrī atjaunojamā zvanu torņa kupolā tika pacelts un uzstādīts krusts, kura restaurācija veikta ERAF līdzfinansējuma projekta „Rīgas Aleksandra Ņevska baznīcas restaurācija un renovācija plašākas pieejamības sabiedrībai un sociālekonomiskas  izmantošanas nodrošināšana” ietvaros.

Rīgas pilsēta pēc projekta realizācija iegūs atjaunotu valsts nozīmes koka arhitektūras pieminekli, kas atrodas pašā pilsētas centrā un kā Rīgas vēsturiskā centra sastāvdaļa ir iekļauts UNESCO kultūras mantojuma sarakstā.

Pašā Rīgas vēsturiskajā centrā jau 186 gadus pilsētas iedzīvotāju un viesu acis priecē un dvēseles mieru sniedz Rīgas Svētā Aleksandra Ņevska pareizticīgo baznīca ar zvana torni.

Projekta mērķis ir Rīgas Svētā Aleksandra Ņevska Pareizticīgo baznīcas renovācija un restaurācija kultūrvēsturiskā mantojuma vērtības palielināšanai un autentiskuma saglabāšanai, kā arī sociālekonomiskā potenciāla efektīvākai izmantošanai un plašākas pieejamības sabiedrībai nodrošināšanai, attīstot šo unikālo dievnamu kā starpkonfesionālu, vispārcilvēcisku un starpnacionālu simbolu.