2012. gada 12. novembrī atjaunojamā zvanu torņa kupolā tika pacelts un uzstādīts krusts, kura restaurācija veikta ERAF līdzfinansējuma projekta „Rīgas Aleksandra Ņevska baznīcas restaurācija un renovācija plašākas pieejamības sabiedrībai un sociālekonomiskas  izmantošanas nodrošināšana” ietvaros.

Rīgas sv. labtic. lielkņaza Ņevas Aleksandra baznīcas jauniešu kolektīva pārstāves Annas Lizonas uzstāšanās XI Starptautiskajā konferencē „Baznīca, ģimene un skola” 2012. gada 25. oktobrī. Referāta nosaukums

  „Rīgas svētā labticīgā lielkņaza Ņevas Aleksandra baznīcas jauniešu kolektīva darbība”


 Šajā sadaļā Jūs varat iepazīties ar referāta tekstu.

Līdz Ņevas Aleksandra baznīcas iesvētīšanai draudze, no kuras izveidojās šodienas Ņevas Aleksandra baznīcas draudze, tika saukta par Dzīvudarošā Avota  draudzi pēc savas baznīcas, kas bija iesvētīta par godu Dievmātes ikonai „Dzīvudarošais Avots”. Šī baznīca atradās Nikolaja (tagad. Kr. Valdemāra) un Eifonijas (mūsdienās nepastāv, XIX gs. sākumā bija tagadējās E. Melngaiļa ielas turpinājums) krustojumā,  bija uzcelta 1731. gadā garnizona hospitāļu garīgo vajadzību apmierināšanai, kuri tika izveidoti pēc Pētera I pavēles Ziemeļu kara laikā.