Noslēgumam tuvojas remonta un restaurācijas darbi Rīgas Ņevas Aleksandra baznīcā: ir sākušies baznīcas iekšienes remonta un restaurācijas darbi. Remonta un restaurācijas darbi baznīcā notiek pateicoties Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF) atbalstam (Projekts «Rīgas Svētā Aleksandra Ņevska pareizticīgo baznīcas restaurācija, renovācija, plašākas, pieejamības sabiedrībai un sociālekonomiskas izmantošanas nodrošināšana»; nr. 3DP/3.4.3.3.0/11/APIA/CFLA/011).

Dārgie brāļi un māsas! Šā gada Lielajā gavēnī sakarā ar notiekošajiem remonta un restaurācijas darbiem ir izmaiņas dievkalpojumu laikos un norises vietās, tomēr neskatoties uz to, dievkalpojumi notiek kā ierasts – ik dienas.

Lielā gavēņa pirmā svētdiena tiek saukta par Pareizticības svinībām – tie ir svētki, kuri aizsākušies Grieķijā IX gadsimta pirmajā pusē, pieminot Pareizticīgās Baznīcas galīgo uzvaru par visām herēzēm, kas maldināja Baznīcu, un īpaši pār pēdējo no tām – cīņu pret ikonu godināšanu, kas tika nosodīta VII Vispasaules koncilā 782. gadā.

Šī ir pēdējā svētdiena sagatavošanās nedēļu periodā, pēc kuras nākamajā dienā sākas Lielais gavēnis. Šajā svētdienā tiek pārtraukta piena produktu lietošana uzturā. Visnakts dievkalpojuma dziedājumos mēs atceramies Ādama un Ievas grēkā krišanu, un tiek slavēts gavēnis ar viņa pestījošajiem augļiem.

15. februārī Pareizticīgā Baznīca svin vienus no gada divpadsmit lielajiem svētkiem – Kunga Pretīmņemšanu. Šajā dienā – četrdesmitajā pēc Kristus Piedzimšanas – Vissvētā Dievadzemdētāja, sekojot Vecās Derības likumiem, atnesa Dievbērnu Kristu uz Jeruzālemes baznīcu, lai veltītu Viņu Dievam. Šie svētki ir arī Rīgas Ņevas Aleksandra baznīcas altārsvētki, jo mazais altāris baznīcas augšstāvā iesvētīts par godu Kunga Pretīmņemšanas svētkiem.

Sagatavošanās nedēļu laikā Baznīca pieradina ticīgos pie gavēņa ar pakāpenisku atturības ieviešanu: pēc nepārtrauktās nedēļas tiek atjaunots gavēnis trešdienā un piektdienā, pēc tam sākas nedēļa, kurā vairs neēdam gaļu, bet lietojam uzturā tikai piena produktus, un visbeidzot – Lielais gavēnis.

19. janvārī Pareizticīgā Baznīca svin vienus no gada lielajiem svētkiem – Dieva Parādīšanās jeb Kunga Kristīšanas svētkus. Tikai Dieva Parādīšanās jeb Kunga Kristīšanas svētkos, kurus Baznīca iedibinājusi, pieminot Kristus Pestītāja Kristīšanos Jordānas upes ūdeņos, notiek Lielā ūdens iesvētīšana. Šajā rakstā atradīsiet atbildes uz dažādiem jautājumiem par Dieva Parādīšanās svētkiem.

2015. gada 11. janvārī ar Visaugstisvētītā Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra svētību Rīgas svētā labticīgā lielkņaza Ņevas Aleksandra baznīcā pēc Dievišķās liturģijas un svētku aizlūguma notika draudzes Svētdienas skolas Kristus Piedzimšanas svētku pasākums. Tajā piedalījās Svētdienas skolas vadītāji, pasniedzēji un audzēkņi kopā ar saviem vecākiem, bazīcas svētkalpotāji, lielā kora dziedātāji un daudzi viesi.

6. decembrī pēc pareizticīgo kalendāra tiek svinēta svētā labticīgā lielkņaza Ņevas Aleksandra – mūsu dievnama debesu aizbildņa – piemiņas diena.

Projekta mērķis ir Rīgas Svētā Aleksandra Ņevska Pareizticīgo baznīcas renovācija un restaurācija kultūrvēsturiskā mantojuma vērtības palielināšanai un autentiskuma saglabāšanai, kā arī sociālekonomiskā potenciāla efektīvākai izmantošanai un plašākas pieejamības sabiedrībai nodrošināšanai, attīstot šo unikālo dievnamu kā starpkonfesionālu, vispārcilvēcisku un starpnacionālu simbolu.