Nikolaja Pestova grāmatās pastāvīgi tiek uzsvērts kristīgā varoņdarba nozīmīgums laicīgajā pasaulē, aplūkotas dažādas sadzīves situācijas. Tās mūsdienu kristietim ir patiesi dievbijīgas dzīves mācību līdzekļi: ģimenes attiecībās, bērnu audzināšanā, draudzībā, darbā ar darbabiedriem un vadītājiem, transportā, rindās, rītos un vakaros, dienas ritējumā, sarunās un klusējot.

Septiņas dienas pēc Svētās Trijādības svētkiem sākas Pētera jeb Apustuļu gavēnis, pieminot apustuļus Pēteri un Pāvilu.

Baznīcas svētki ir neizsīkstošs mierinājuma, uzmundrinājuma un cerības avots, un ja mēs aizdomātos par to nozīmi, mūsu dzīve būtu daudz priecīgāka. Tas attiecas arī uz Visu svēto piemiņas dienu. Ko mēs atceramies šajā dienā?

2015. gada 9. maijā, saulainā sestdienas rītā,  Ainažu sirdssk. Arsēnija Lielā baznīcas zvanu skaņas aicināja ticīgos uz dievkalpojumu. Šajā dienā uz dievkalpojumu Ainažos pulcējās neierasti daudz cilvēku, gan vietējie ļaudis, gan ticīgie no Limbažiem, Salacgrīvas  un Rīgas  – Ainažu draudze, kura svētkus svin pēc jaunā stila kalendāra, šodien svinēja savus altārsvētkus.  

Svētie apustuļiem pielīdzināmie Kirils un Mefodijs tiek godāti kā slāvu tautu mācītāji – slāvu rakstības izveidotāji un apgaismotāji. Viņu mūža varoņdarba augļus mēs baudām arī mūsdienās – tā ir bagātīgā un neizsmeļamā baznīcslāvu valoda, kurā cauri gadsimtiem līdz mums skan lūgšanas dievkalpojumos pareizticīgo dievnamos daudzās pasaules malās.
„Krievzemes gara cīnītājs” – šādi Nikolaju Peskovu (1892-1982) dēvēja viņa darbu cienītāji, un šis augstais tituls nav pārspīlēts. Par Nikolaja Pestova grāmatām var sacīt viņa paša rakstītos vārdus: „Labas garīga satura grāmatas ir mūsu labākie draugi, mūsu vadītāji un skolotāji. Tās ir jālasa, jāpārlasa, jāstudē, jāveido to konspekti...”

„Krievzemes gara cīnītājs” – šādi Nikolaju Peskovu (1892-1982) dēvēja viņa darbu cienītāji, un šis augstais tituls nav pārspīlēts. Par Nikolaja Pestova grāmatām var sacīt viņa paša rakstītos vārdus: „Labas garīga satura grāmatas ir mūsu labākie draugi, mūsu vadītāji un skolotāji. Tās ir jālasa, jāpārlasa, jāstudē, jāveido to konspekti... ”

 

„Krievzemes gara cīnītājs” – šādi Nikolaju Peskovu (1892-1982) dēvēja viņa darbu cienītāji, un šis augstais tituls nav pārspīlēts. Par Nikolaja Pestova grāmatām var sacīt viņa paša rakstītos vārdus: „Labas garīga satura grāmatas ir mūsu labākie draugi, mūsu vadītāji un skolotāji. Tās ir jālasa, jāpārlasa, jāstudē, jāveido to konspekti... ”

Lielā gavēņa sestās nedēļas sestdienā Pareizticīgā Baznīca piemin Lācara augšāmcelšanu. Lācara augšāmcelšana – pēdējais diženais brīnums Kristus zemes dzīves laikā, pēdējais Viņa Slavas atspīdums pirms Ciešanu nakts.

Lielā gavēņa trešās nedēļas svētdiena Pareizticīgajā Baznīcā tiek saukta par Krusta godināšanas svētdienu. Sestdienas vakarā Visnakts dievkalpojumā baznīcas centrā svinīgi tiek iznests Kunga Dzīvudarošais Krusts – atgādinājums par tuvojošos Ciešanu nedēļu un Kristus Augšāmcelšanās svētkiem. Krusta godināšanas laikā skan dziedājums: „Tava Krusta priekšā mēs klanāmies, Valdītāj, un Tavu svēto augšāmcelšanos slavējam”. Šis dziedājums tiek dziedāts arī Liturģijā Trīssvētā vietā.